In Tilburg hoort elk kind erbij. Elk kind. Iedere dag. Want alle kinderen hebben het recht op een goede start én toekomst: een veilig thuis, een positieve en gezonde leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen aan activiteiten.

Soof en Heidi over de Kansencirkel

“Dit is van mij. Ik ben hier zo trots op. Mag ik dit laten lezen aan de klas?"

“Dit is mijn verhaal.
Dit ben ik en dit heb ik nodig."

Soof, 8 jaar

Samen handelen uit liefde voor het kind

Handelen uit liefde voor het kind. Dat is waar alles mee begint. De onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun kinderen. En anderzijds de reden waarom professionals die met kinderen werken elke dag weer voor hun mooie vak kiezen.

K!NDT verbindt ouders en professionals en zet het kind en de kansen van het kind centraal. Ouders en professionals staan naast elkaar. Vullen elkaar aan wanneer er nog geen (of beginnende) problemen zijn. Gelijkwaardig. Zonder oordeel.

Het gedachtengoed van K!NDT, de Kansencirkel en de K!NDT cirkel zijn hulpmiddelen om die gesprekken met elkaar te voeren. Hulpmiddelen die het kind centraal zetten, kijken naar de gehele ontwikkeling en de kansen van het kind en iedereen dezelfde taal laat spreken met als doel om samen de volgende stap te zetten. Doe je ook mee?

Ouders

“Dit ben ik en dit heb ik nodig”

Hoe fijn zou het zijn wanneer alle kinderen dat kunnen zeggen. Helaas werkt het zo nog niet altijd. Je hoopt als ouder dat je kind en jij gezien worden, dat er naar jullie allebei geluisterd wordt, dat wat jullie zeggen ertoe doet. Dat jij als ouder, op gelijke voet met alle professionals, meegenomen wordt in de ontwikkelingen, zorg en aandacht die jouw kind nodig heeft om te werken aan een goede start en toekomst.

Ouder en professional spreken dezelfde taal

De Kansencirkel en de K!NDT cirkel zijn hulpmiddelen om gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan. De Kansencirkel en de K!NDT cirkel bestaan uit acht taartpunten waarin de gehele ontwikkeling van het kind en de kansen van het kind centraal staan. Praktisch, begrijpelijk en doelgericht: samen handelen uit liefde voor jouw kind.

Ouders over de Kansencirkel

“Als je echt luistert, kun je niet het plan van je hoofd volgen. Als je echt luistert bepaalt dat de weg.”

Heidi, Intern Begeleider

“Op een volkomen gelijkwaardige manier met respect voor alle partijen. Er wordt geen discussie gevoerd, maar een gesprek. We luisteren naar de ouders, de leerkracht, andere professionals. Iedereen heeft een gelijkwaardige inbreng om het kind heen. Iedereen voelt die zorg.”
Jeannet
Begeleider Passend Onderwijs

Professionals over de Kansencirkel

professionals

Als professional wil je er alles aan doen om het voor elk kind (nog) beter te maken. Het kind en de kansen van het kind staan daarin voor jou centraal. Los van het systeem en budgetten, maar juist vanuit de verbinding met het kind, ouders, collega’s en organisaties.

Gelijkwaardig, elkaar aanvullend, zonder oordeel en pro actief. Want als je je verbindt met het verhaal van een kind laat je niet meer los.

Het andere gesprek met elkaar voeren

Het gedachtengoed van K!NDT, de Kansencirkel en de K!NDT cirkel zijn hulpmiddelen waarin het kind centraal staat, om met elkaar in gesprek te gaan en samen de volgende stap te zetten. Het is een gespreksleidraad om het andere gesprek met elkaar te voeren waarbij we kijken naar de gehele ontwikkeling van het kind en waarbij de kansen van het kind leidend zijn.

Met mooie hulpmiddelen alleen ben je er niet, dat weten wij ook. Vandaar dat wij je graag uitleggen hoe je hiermee aan de slag kunt in jouw omgeving. 

Ervaringen & ontwikkelingen

Net als de ontwikkeling van een kind staan ook wij niet stil. We blijven leren van en met elkaar. Het liefst samen met jou.

Op deze website delen we onze ervaringen en nieuwe ontwikkelingen met je. Niet om je voor te schrijven hoe het moet, maar om je te inspireren wat mogelijk is en je hulp te bieden wanneer je daar behoefte aan hebt.

“Het is niet meer alleen het beeld op school, maar we kijken echt naar het hele kind want het kind neemt ook zijn hele ik mee naar school.”
Esmé
Stamgroepleider (leerkracht)

Aan de slag?

Wij zijn er om jouw vragen te beantwoorden, je te inspireren, trainen en te begeleiden zodat jij in jouw omgeving aan de slag kunt. Neem contact met ons op via info@kindt.co voor info of geef je op voor de ‘Verdiepende K!NDT trainingen’.