Aan de slag

Gesprekshulpmiddelen

De gesprekshulpmiddelen van K!NDT zijn een hulpmiddel om op een verbindende manier en met een brede blik met kinderen, ouders.

Iedere professional die met K!NDT werkt combineert K!NDT met de taal, manier van werken en de behoefte van zichzelf en de eigen werkomgeving. Dat betekent ook dat K!NDT en de gesprekshulpmiddelen continue door ontwikkelen. We houden je hier op de hoogte zodat je deze materialen zelf ook kunt gebruiken en ter inspiratie voor je eigen doorontwikkeling van K!NDT materialen.

We adviseren je om voordat je volgens K!NDT in gesprek gaat eerst een van onze trainingen te volgen of je te laten trainen door een collega die ervaren is in K!NDT en het gebruik van de K!NDT materialen. Jouw basishouding is cruciaal of deze manier van werken de positieve resultaten oplevert die we ieder kind, ouder, verzorger en professional gunnen. Disclaimer?

We hebben de K!NDT gesprekshulpmiddelen voor je op een rij gezet.

Kijk je mee?

Gedachtengoed

We hebben het gedachtengoed van K!NDT samengevat in de ‘Verbindende principes’. Wat dat concreet betekent voor jou als professional kun je vinden in ‘Houding van professional’. Welke kansen K!NDT oplevert in ‘Concrete kansen’.

In de praktijk

Deze documenten helpen je om K!NDT duidelijk te maken. Voor jezelf en degene met wie je in gesprek bent of gaat. Daarnaast helpt het je om bij je eigen gedrag stil te staan en met jouw directe collega’s in gesprek te gaan over wat jullie kinderen gunnen en hoe je daar zelf mee omgaat.

Kansencirkel

De Kansencirkel is de Nederlandse vertaling van het Schotse ‘Wellbeing Wheel’.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft het Wellbeing Wheel vertaald samen met professionals onder andere uit Tilburg.

‘De Kansencirkel biedt een leidraad voor professionals om het met kind, ouders en andere professionals over het welbevinden van het kind te hebben. De ontwikkeling van het kind staat daarin centraal. De cirkel gaat uit van wat belangrijk is in het leven van een kind, vertaald naar verschillende leef- en werkdomeinen. De cirkel werkt met acht ontwikkelgebieden. Deze ontwikkelgebieden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. De Kansencirkel is ontleend aan Getting It Right For Every Child, een benaderingswijze die in 2006 in Schotland is geïntroduceerd.

De Kansencirkel is dus een gespreksleidraad en niet bedoeld als risicotaxatie-instrument. Het biedt een gemeenschappelijke taal met voor iedereen herkenbare gespreksthema’s.'(Bron: website NJI)

In de praktijk

De Kansencirkel wordt gebruikt als basisdocument voor jou als professional. Je kunt het ook gebruiken in gesprek met kinderen, ouders, verzorgers en collega’s. Hoe je dat doet leer je tijdens een van onze trainingen of van een collega ervaren met K!NDT.

Het gaat steeds om de vraag: wat kan ik doen om het voor dit kind beter te maken? En kan ik zelf niets doen, wie dan wel?

In de praktijk

In de praktijk wordt de K!NDT cirkel gebruikt voor kinderen van 4 – 13 jaar in het primair onderwijs, op de buitenschoolse opvang en door collega’s die op een andere manier met kinderen van deze leeftijd werken.

K!NDT cirkel (4 – 13 jaar)

We merkten in Tilburg al snel dat we behoefte hadden aan een meer kindvriendelijke versie die ook gebruikt kan worden in gesprekken met ouders, verzorgers en collega’s. Een versie die kinderen en volwassenen uitnodigt. Met frissere kleuren, eenvoudigere taal, beelden en die het gedachtengoed van K!NDT uitstraalt.

Samen met kinderen van sbo Westerwel, bs De Stappen, Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en bs De Wegwijzer hebben we de K!NDT cirkel ontworpen.

Dankjewel Neva, Sophie, Ise, Niek, Lina, Aryan, Max, Ceylin, Damian, Julia, Pawel, Pippa, Sofie, Bo, Jens en kinderen van juffrouw Monique van sbo Westerwel! Wat de kinderen hebben gezegd terwijl we de cirkel maakte hebben we opgeschreven in het document ‘Woorden van kinderen’, omdat de taal van de kinderen kan helpen wanneer je met ze wilt praten.

Maatwerk

Kinderen zijn enthousiast over de K!NDT cirkel. Een aantal kinderen hebben behoefte aan een rustigere versie zoals een lege K!NDT cirkel, een versie met een van de plaatjes, met een pictogram of in zwart-wit. Daarom hebben we ook een lege K!NDT cirkel voor je gemaakt. Op deze manier kun je maatwerk maken voor het kind waarmee je in gesprek bent.

Lege cirkel

Kinderen gebruiken de lege versie ook om zelf hun cirkel te maken. Je kunt de lege versie ook gebruiken om een K!NDT cirkel te maken met jouw klas, klassenlaag, bouw of met jouw school.

In het midden staan de woorden van Sofie en van veel kinderen na het gesprek ‘Dit ben ik en dit heb ik nodig’. Want dat is waar K!NDT om draait. Dat we in gesprek zijn met kinderen en dat ze aan kunnen geven wie ze zijn en wat ze nodig hebben. En dat ze zelf zien dat hier het gesprek over gaat.

K!NDT cirkel (0 – 4 jaar)

De Spelende Kinderopvang gebruikt de K!NDT cirkel op hun buitenschoolse opvanglocaties. Voor de jongste kinderen hebben zij de cirkel doorontwikkeld naar de K!NDT cirkel 0 – 4 jaar. Een versie waarbij de taal nog eenvoudiger is gemaakt door Miranda Laurijssen en die aansluit bij het VVE programma Uk & Puk waarmee zij werken. Daarnaast hebben ze van de K!NDT cirkel 0 – 4 jaar een speelkleed ontwikkeld, zodat kinderen van jongs af aan op een speelse manier kennismaken met wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. De subsidie voor het maken van een eerste prototype is aangevraagd. We houden je op de hoogte van deze ontwikkeling.

In de praktijk

De Spelende Kinderopvang werkt stapsgewijs. Ze zijn gestart met K!NDT te verwerken in hun beleid. Daarnaast is pedagogisch coach Miranda Laurijssen met K!NDT gestart bij de BSO en met de jongste kinderen van een van hun locaties voor de ontwikkeling van een K!NDT cirkel 0 – 4 jaar. Tijdens haar onderzoek voor de cirkel is ook het idee ontstaan om een speelkleed te ontwerpen op basis van de K!NDT cirkel 0 – 4 jaar. Zodra het speelkleed klaar en goedgekeurd is, is de wens dat deze aanwezig is als spelmateriaal in alle kinderopvanggroepen van De Spelende Kinderopvang.

De Spelende Kinderopvang heeft gekozen om op een locatie te starten met K!NDT in het contact met ouders. De wens is om alle nieuwe ouders en verzorgers op de eerste locatie te verwelkomen met behulp van de K!NDT cirkel 0 – 4 jaar en dat deze leidraad blijft in het contact met ouders. Ook ouders en verzorgers die al een kind bij deze locatie hebben worden stapsgewijs meegenomen in deze manier van samen communiceren en zorgen. Van daar uit zetten ze de volgende stap naar de andere locaties.

K!NDT cirkel (13+ jaar)

K!NDT is twee jaar veldwerkpartner geweest van Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg.

Eerste – en tweedejaars studenten hebben het werken met de cirkels getest en onderzocht hoe we de K!NDT cirkel kunnen ombouwen naar een gesprekshulpmiddel voor jongeren. 

Met die opbrengsten hebben Elske Beukema, Daniëlle van den Hurck en Marieke van Kuijk van Track0!3 de Kansencirkel Jongeren gemaakt. Deze cirkel is uitgebreid met onderwerpen die specifiek voor deze leeftijd van toepassing zijn zoals seksualiteit, geld, social media en verdovende middelen.

In de praktijk

Track0!3 gebruikt de Kansencirkel Jongeren bij intakegesprekken met jongeren en ouders.

Zij gebruiken het document Kansencirkel Jongeren uitleg als basisdocument voor zichzelf tijdens de gesprekken. De wens is om de hele organisatie mee te nemen in deze manier van werken.

Invuldocumenten

De invuldocumenten zijn zo gemaakt dat kinderen, ouders, verzorgers en collega’s in een oogopslag zien waar het gesprek over gaat. Zij kunnen hier zelf op schrijven en tekenen of hierbij om hulp vragen. Wanneer jullie klaar zijn met het gesprek zijn dit ook de notulen. Hoe je hiermee werkt leer je op een van onze trainingen of van een ervaren collega in K!NDT en bijbehorende materialen.

Invulster

Samen met the Wellbeing Wheel is de bijbehorende ster vertaald. Wij hebben deze de Invulster genoemd. Je ziet wat het beeld is van kind, ouders, verzorger en professionals per ontwikkelgebied. Waar visies gelijk zijn en elkaar aanvullen. Vanuit hier bouw je verder.

In de praktijk

De Invulster wordt gebruikt in gesprek met jongeren en volwassenen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik tijdens een ondersteuningsteamoverleg op school.

K!NDT cirkel lege versie

De lege K!NDT cirkel is gemaakt als alternatief voor de Kansencirkel, maar we merken in de praktijk dat dit ook een goed alternatief is voor de K!NDT invulster in gesprekken met kinderen.

De lege versie geeft ruimte om maatwerk te maken voor degene met wie je in gesprek bent. En samen met een groep kinderen kun je een K!NDT cirkel maken met tekeningen die passen bij jouw groep kinderen. Dat kan een klas, klassenlaag, bouw of school zijn.

K!NDT invulblad

Tijdens haar periode als Intern Begeleider bij bs De Wegwijzer heeft Heidi Baars K!NDT gecombineerd met Praat+teken. Ze heeft daarvoor een nieuw praatvel ontworpen. We noemen dit het K!NDT invulblad. Ze gebruikt het blad bij haar gesprekken met kinderen, ouders, verzorgers en collega’s. Bij haar gesprekken gebruikt ze materialen die ze ook bij Praat+teken gebruikt. Een impressie hoe Heidi hiermee werkt is te zien in het filmpje van Soof

Soof en Heidi over de Kansencirkel

Extra materialen

De afgelopen jaren hebben we doorontwikkeld waarvan we merkten dat daar behoefte aan was.

Heb jij een wens? Ga aan de slag of neem contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. De materialen die we samen ontwikkelen delen we graag hier zodat andere collega’s hier ook mee kunnen werken.

Om je extra taal te geven

Tijdens het maken van de K!NDT cirkel hebben we de woorden opgeschreven die de kinderen gebruikten in hun uitleg. Deze woorden kunnen fijn zijn als je naar taal zoekt in je gesprekken met kinderen. Voor jongeren kan de uitleg van de Kansencirkel Jongeren je helpen.

Knipbladen

We maken ons materiaal aantrekkelijk voor kinderen om met ze in gesprek te gaan.

In onze trainingen leer je wat en hoe we dat doen. Tijdens een van de trainingen ontstond de behoefte voor knipvellen. We hebben er twee gemaakt van de K!NDT cirkel.

Trainingsmateriaal

Tijdens de training werken we met de !K cirkel, om bewust stil te staan bij wat we doen en jouw rol hier in. De !K cirkel krijg je tijdens de training. Als houvast voor jezelf en reflectiedocument.