In Tilburg hoort elk kind erbij. We zijn er voor hen als ze zorg nodig hebben én in het gewone dagelijkse leven. Want alle kinderen hebben het recht om gezond en gelukkig op te groeien, waar hun wiegje ook heeft gestaan. We gunnen elk kind een goede start en toekomst: een veilig thuis, een positieve en gezonde leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen aan activiteiten. 

We gunnen hen dat ze altijd iemand hebben om op terug te vallen, ook als dat thuis niet lukt. En dat ze weten dat hun mening gehoord wordt en ertoe doet. 

Handelen uit liefde
voor het kind

In ons eigen land gebeuren mooie dingen en werken professionals met hart en ziel voor ‘hun’ kinderen. Maar te vaak staan systeem en regels in de weg om het juiste te kunnen doen. Meer dan in elk ander land zijn we hier bezig met problemen oplossen. Wat als we minstens zoveel energie zouden steken in een gewone, gezonde en goede start? 

Want dat is waar het begint. Daar willen we aan werken. Samen en met dezelfde doelen voor ogen. Hoeveel problemen zouden we dan voorkomen?

Het gaat steeds om de vraag: wat kan ik doen om het voor dit kind beter te maken? En kan ik zelf niets doen, wie dan wel?

Samen dezelfde taal spreken

Wij willen heel graag professionals die met kinderen werken inspireren om meer samen en vanuit gedeelde intrinsieke waarden te werken. Want als iedereen dezelfde taal spreekt en dezelfde drive heeft om het goede te doen, kunnen we samen echt het verschil maken. 

Als elke volwassene – niet alleen de professionals – zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van kinderen, als niemand wegkijkt, dan kunnen we er op tijd bij zijn. Soms zelfs al vóór de geboorte. Laten we samen vanuit liefde en vertrouwen kijken naar kinderen en elkaar. Over systemen, domeinen en organisatiegrenzen heen. Over je eigen schaduw heen stappen en de kwaliteiten van andere organisaties herkennen en erkennen. Afstemmen, loslaten waar nodig, en warm overdragen. Met één vertrouwd aanspreekpunt voor een gezin. 

Praktijkteam en Kansencirkel

We schrijven niemand voor hoe te werken, maar willen vanuit ons enthousiasme en energie anderen uitnodigen om met ons mee te doen. Organisaties en collega’s kunnen voor informatie, tips en handvatten terecht bij het Praktijkteam en bijvoorbeeld voor een workshop Kansencirkel. We gebruiken de kansencirkel om dezelfde taal te spreken. De acht taartpunten van de cirkel zijn ontwikkelgebieden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. 

Het is een mooi en compleet hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan, met ouders en kinderen – mét hen, niet óver hen – en met collega’s. Zodat we allemaal dezelfde taal spreken en elkaar beter begrijpen. De Kansencirkel is overigens geen formeel instrument en de gegevens worden niet bewaard, dus de privacy is niet in het geding.

Doe jij mee?

Handelen uit liefde voor het kind. Het is taal die we in onze ‘systeemwereld’ niet zo gewend zijn, maar hoe logisch eigenlijk! Het is waar alles mee begint. De liefde van ouders voor hun kinderen. En de reden waarom professionals die met kinderen werken ooit voor hun mooie vak kozen. Ben jij ook zo’n professional? Begint het bij jou ook te kriebelen om die ruimte weer te voelen? Om met een nieuwe bril naar je eigen werk en organisatie te kijken? 

Doe dan mee! Je bent meer dan welkom.

Voor meer informatie neem contact op met Stefanie Bolsius via info@kindt.co

Aan de slag

Hoe kun je nu zelf aan de slag? We helpen je graag!
Bij ons praktijkteam kun je terecht voor meer informatie, tips en workshops om je te helpen om in jouw omgeving aan de slag te gaan.
Mail ons op info@kindt.co en wij nemen contact met je op.