Privacyverklaring

K!NDT vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. K!NDT bewaart gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe K!NDT omgaat met privacygevoelige gegevens.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

K!NDT gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op kindt.co / elkkindeengoedestartentoekomst.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om je op andere websites te identificeren.

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je, als

  • je via de e-mail contact met ons opneemt,
  • je onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

  • altijd: naam en e-mailadres,
  • mogelijk, wanneer dat relevant is: organisatie, telefoonnummer, functie. 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

  • contact met je op te nemen of te onderhouden,
  • de website te optimaliseren.

Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met K!NDT via info@kindt.co voor:

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
  • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.

Cookiebeleid

K!NDT plaatst cookies op kindt.co / elkkindeengoedestartentoekomst.nl om haar website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we kindt.co /  elkkindeengoedestartentoekomst.nl verbeteren.

Wat is een cookie? ​

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

En de privacy?

 K!NDT gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op kindt.co elkkindeengoedestartentoekomst.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om je op andere websites te identificeren.

Weten cookies wie ik ben? ​

Nee. Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Cookies worden niet gebruikt om jouw persoonlijke gegevens (e-mail of adres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.