Over K!NDT

K!NDT is een Tilburgs initiatief uit het onderwijs, jeugdzorg en de gemeente en ontstaan vanuit professionals die op een andere manier met elkaar willen samenwerken om elk kind een goede start en toekomst te geven. Vanuit liefde, vertrouwen en met een gemeenschappelijke taal kijken we samen naar de gehele ontwikkeling van het kind en zijn de kansen van het kind leidend. Samen zetten we de volgende stap zodat het kind deze kans kan pakken.

K!NDT is een beweging van professionals en organisaties die op deze manier met elkaar willen samenwerken. We zien welke positieve effecten deze manier van samenwerken oplevert voor kinderen, ouders en professionals en gunnen jou dat ook. Niet om je voor te schrijven hoe het moet, maar om je te inspireren hoe het ook kan en je hulp te bieden wanneer je daar behoefte aan hebt. Daarbij leren we van en met elkaar terwijl we K!NDT combineren met de omgeving waarin we werken.

Op deze website en het inspiratiegedeelte nemen we je mee in welke collega’s en organisaties werken met K!NDT, hoe we dat doen en onze ervaringen en tips. 

Gedachtengoed

K!NDT is gebaseerd op drie uitgangspunten; liefde, vertrouwen en gemeenschappelijke taal. We leggen deze woorden graag aan je uit.

1 – Handelen uit liefde voor het kind
Het is taal die we in onze ‘systeemwereld’ niet zo gewend zijn, maar hoe logisch eigenlijk. Het is waar alles mee begint. De liefde van ouders voor hun kinderen en de reden waarom professionals die met kinderen werken ooit voor hun mooie vak hebben gekozen.

2 – Vertrouwen
Vertrouwen in het kind en zijn of haar kansen én vertrouwen in elkaar.

3 – Gemeenschappelijke taal
Wanneer je met elkaar samenwerkt is het belangrijk dat je elkaar begrijpt. Om dat te doen gebruiken we de kansencirkel en de K!NDT cirkel als gespreksleidraad zodat we allemaal dezelfde taal spreken.

Deze drie uitgangspunten vormen de basis van hoe we met elkaar omgaan terwijl we kinderen het allerbeste gunnen en daar samen voor willen gaan. Om het concreet te maken en je te helpen hebben we het gedachtengoed van K!NDT samengevat in verbindende principes, concrete kansen en houding van professional om je te helpen het gesprek met elkaar aan te gaan, in de spiegel te kijken en samen voor deze basis te zorgen.

Kansencirkel

De Kansencirkel is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan, met ouders en kinderen – mét hen, niet óver hen – en met collega’s. Zodat we allemaal dezelfde taal spreken en elkaar beter begrijpen.

De Kansencirkel bestaat uit acht taartpunten die samen de gehele ontwikkeling van een kind samenvatten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. Ieder taartpunt staat voor een ontwikkelgebied en zijn allemaal met elkaar verbonden. De focus ligt op de kansen van het kind en hoe wij als volwassenen het kind kunnen ondersteunen om deze kansen te pakken.

Tijdens Kansencirkelgesprekken worden alle ontwikkelgebieden besproken en daarmee de gehele ontwikkeling van het kind. Alle betrokkenen mogen hun visie delen. Zonder oordeel en gelijkwaardig vullen zij elkaar aan, kind, ouder en professional, waardoor je een compleet beeld krijgt van een kind. En iedereen de zorg voor dit kind voelt en naar handelt. Want als je het hele verhaal van een kind kent laat je niet meer los.

Het gaat steeds om de vraag: wat kan ik doen om het voor dit kind beter te maken? En kan ik zelf niets doen, wie dan wel?

K!NDT cirkel

Al snel ontstond de behoefte voor een laagdrempelige Kansencirkel die beter aansluit bij kinderen en ouders. Met eenvoudige en duidelijke taal en aantrekkelijk in beeld en vorm. Samen met kinderen van Speciaal basisonderwijs Westerwel, basisschool De Stappen, Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en basisschool De Wegwijzer hebben we de Kansencirkel vertaald naar de K!NDT cirkel.

Hoe gebruiken…

De K!NDT cirkel kun je gebruiken in je gesprek met een kind, met een groep kinderen, met ouders of als aanvulling met collega’s. De Kansencirkel is de basisuitleg voor jou als professional. De K!NDT cirkel is jouw (extra) hulpmiddel voor het gesprek met kinderen, ouders en collega’s.

Wat wij je bieden zijn hulpmiddelen om vanuit het gedachtengoed van K!NDT dezelfde taal te spreken en elkaar daardoor beter te begrijpen. Het is belangrijk dat jullie samen ontdekken wat bij jullie en jullie omgeving past. Zo heeft Heidi Baars, Intern Begeleider van basisschool De Wegwijzer, het K!NDT Invulblad ontwikkeld om met kinderen in gesprek te gaan op een manier die zij gewend zijn.

En daarom bieden we ook een leeg format van de K!NDT cirkel aan zodat we wel dezelfde gemeenschappelijke taal spreken, maar je voor elk kind maatwerk kunt bieden. Op deze manier kun je een K!NDT cirkel maken met een kind, een klas, een bouw, school of organisatie. Alles om elkaar beter te begrijpen.

“Dit is mijn verhaal.
Dit ben ik en dit heb ik nodig."

Soof, 8 jaar

Aan de slag met de K!NDT cirkel?

Wij zijn er om jouw vragen te beantwoorden, je te inspireren, trainen en te begeleiden zodat jij in jouw omgeving aan de slag kunt. Neem contact met ons op via info@kindt.co voor info of geef je op voor de ‘Verdiepende K!NDT trainingen’.