In Tilburg hoort elk kind erbij. Elk kind. Ieder dag. Want alle kinderen hebben recht op een goede, veilige en gezonde start en toekomst met gelijke kansen op ontwikkeling.

In Tilburg beseffen we dat verbinding hierbij belangrijk is. Dat willen we door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. We hebben begrip en oog voor elkaar, accepteren elkaar en hebben vertrouwen in elkaar.

Hoe doe je dat in de kinderopvang, het onderwijs en als je samenwerkt met een van beide?

Op deze website laten we je kennismaken met K!NDT: een gedachtengoed en gesprekshulpmiddelen die je kunnen ondersteunen om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en actie te ondernemen.

Samen voor ieder kind

K!NDT is een Tilburgs initiatief uit het onderwijs, jeugdzorg en de gemeente. Het is ontstaan vanuit professionals die op een andere manier met elkaar willen samenwerken om elk kind een goede start en toekomst te geven. Inmiddels zijn kinderopvang en ondersteunende personen en organisaties ook aangesloten. Vanuit liefde, vertrouwen en met een gemeenschappelijke taal kijken we samen naar de gehele ontwikkeling van het kind. De kansen van het kind hebben onze focus en zijn leidend in onze gesprekken. Vervolgens zetten we samen de volgende stap zodat het kind deze kansen kan pakken.

K!NDT is een beweging van professionals en organisaties die op deze manier met elkaar willen samenwerken. We zien welke positieve effecten deze manier van samenwerken oplevert voor kinderen, ouders, verzorgers en professionals en gunnen jullie dat ook. Niet om je voor te schrijven hoe het moet, maar om je te inspireren hoe het ook kan. En je hulp te bieden wanneer je dat nodig hebt. We gebruiken K!NDT allemaal op een manier die bij ons en onze werkomgeving past. We delen onze opbrengsten en leren van en met elkaar.

Soof en Heidi over de Kansencirkel

“Dit is van mij. Ik ben hier zo trots op. Mag ik dit laten lezen aan de klas?"

“Dit is mijn verhaal.
Dit ben ik en dit heb ik nodig."

Soof, 8 jaar

K!NDT cirkel 0 – 4 jaar

Speelkleed
De Spelende Kinderopvang
 Buurt Oud – Reeshof: Charlie

K!NDT cirkel 4 – 13 jaar

Intern begeleiders
Begeleider Passend Onderwijs
Schoolmaatschappelijk werker
Sterk Huis: Dichtbij in de klas en Team op Maat

K!NDT cirkel 13+

Kansencirkel Jongeren
Fontys
Track0!3

Aan de slag

Op deze website nemen we je mee in K!NDT, het gedachtengoed en de gesprekshulpmiddelen, en hoe collega’s hiermee werken met in kinderopvang, onderwijs en als ondersteunende persoon of organisaties.

Laat je inspireren

Wij zijn er om jouw vragen te beantwoorden, je te inspireren, trainen en begeleiden zodat jij in jouw omgeving aan de slag kunt. Neem contact met ons op via info@kindt.co voor info of vraag een van K!NDT inspiratiesessie of training aan.